NAGAO

LIÊN KẾT WEBSITE VÀ TRAO ĐỔI LINK

NAGAO REISHI là trang trại trồng nấm linh chi Nhật Bản, các bạn có thể trao đổi liên kết với chúng tôi qua 3 hình thức: Text link, banner, hoặc bài viết. Chúng tôi hoan nghênh dạng trao đổi bài viết, đây là hình thức tích cực nhất. Chúng tôi nhận các trao đổi đối với các website hoạt động trong các ngành Nông nghiệp - Thực phẩm - Sản phẩm chăm sóc sức khỏe, làm đẹp - Danh Bạ - Du lịch - Truyền thông.

Sau khi chọn một trong ba hình thức trao đổi và đặt code hay bài viết trên website bạn, vui lòng gởi email về nagaoreishi@gmail.com. Chúng tôi sẽ đưa thông tin website của bạn lên trong vòng 48h.

Hình thức trao đổi text link

Copy một trong các đoạn code dưới đây và đặt vào website của bạn:

<b><a href="http://www.namlinhchinagao.com">Nấm linh chi Nhật Bản NAGAO</a></b><br/>
<a href="http://www.namlinhchinagao.com">http://namlinhchinagao.com</a><br/>
Uong nam linh chi moi ngay de bao ve suc khoe cua ban - nam linh chi day lui benh tat, ngan ngua ung thu, tri huyet ap cao, benh tieu duong; keo dai tuoi xuan.
<a href="http://www.namlinhchinagao.com" title="Uong nam linh chi moi ngay de bao ve suc khoe cua ban - nam linh chi day lui benh tat, ngan ngua ung thu, tri huyet ap cao, benh tieu duong; keo dai tuoi xuan.">Nấm linh chi Nhật Bản NAGAO</a>

Hình thức trao đổi Banner, logo

Chọn code tương ứng với một trong các hình thức thể hiện dưới đây

Nấm linh chi NAGAO ngăn chặn ung thư
<a href="http://www.namlinhchinagao.com"><img src="http://www.namlinhchinagao.com/picture/banner/bannernamlinhchi320x50.jpg" alt="nam linh chi day lui benh tat, ngan ngua ung thu, tri huyet ap cao, benh tieu duong; keo dai tuoi xuan" /></a>
Nấm linh chi NAGAO ngăn chặn huyet ap cao
<a href="http://www.namlinhchinagao.com"><img src="http://www.namlinhchinagao.com/picture/banner/bannernamlinhchi468x60.jpg" alt="nam linh chi day lui benh tat, ngan ngua ung thu, tri huyet ap cao, benh tieu duong; keo dai tuoi xuan" /></a>
Nấm linh chi NAGAO bảo vệ suc khoe
<a href="http://www.namlinhchinagao.com"><img src="http://www.namlinhchinagao.com/picture/banner/bannernamlinhchi970x90.jpg" alt="nam linh chi day lui benh tat, ngan ngua ung thu, tri huyet ap cao, benh tieu duong; keo dai tuoi xuan" /></a>
Nấm linh chi NAGAO ngăn chặn benh tieu duong
<a href="http://www.namlinhchinagao.com"><img src="http://www.namlinhchinagao.com/picture/banner/bannernamlinhchi300x250.jpg" alt="nam linh chi day lui benh tat, ngan ngua ung thu, tri huyet ap cao, benh tieu duong; keo dai tuoi xuan" /></a>
Nấm linh chi NAGAO ngăn chặn benh tieu duong
<a href="http://www.namlinhchinagao.com"><img src="http://www.namlinhchinagao.com/picture/banner/bannernamlinhchi120x600.jpg" alt="nam linh chi day lui benh tat, ngan ngua ung thu, tri huyet ap cao, benh tieu duong; keo dai tuoi xuan" /></a>

Website Danh Bạ

Danh bạ Website - Trao đổi liên kết miễn phí
Kết nối với NAGAO
  • Nhận thư sự kiện
  • Ưu đãi giá